Обади се 0700 18 877
Заяви куриер онлайн
Попитай Ин Тайм
LiveChat
Chat with me
UPS - United Parcel Service of America, Inc
Начало  »  Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Вътрешни куриерски услуги

Какви вътрешни услуги предлагате?

На територията на България ние предлагаме следните услуги:

 • Стандарт Спестовен - услуга с по-дълъг срок на доставка
 • Стандарт Експрес - приоритетна услуга за цялата страна
 • Експрес - услуга с фиксиран срок на доставка за по-големите населени места
 • Супер Експрес - услуга с доставка в рамките на същия ден между по-големите населени места
 • Палетизиран превоз на товари
 • Превоз на пратки с температурен режим

Отделните услуги в границите на България се различават по срока на доставка и вида на пратката. От това се формира и тяхната цена. Транспортирането се извършва с наземен транспорт.

За повече информация, моля, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на Националния ни телефон 0700 1 8877 или изпратете запитване чрез електронната форма, която ще намерите на първата страница на този сайт

Какви допълнителни услуги предлагате?

При вътрешните пратки предлагаме следните допълнителни услуги:

 • Наложен платеж
 • Обратна разписка
 • Обработка на адресни данни
 • Електронен отчет за доставка
 • Подготовка и окомплектоване на пратки
 • Магазинаж

За повече информация, моля, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на Националния ни телефон 0700 1 8877 или изпратете запитване чрез електронната форма, която ще намерите на първата страница на този сайт.

Какъв е срокът на доставка?

Срокът на доставка зависи от адреса на получателя, а в някои случай и от обема на пратката. Направете детайлно запитване,  за да подпомогнем Вашия правилен избор на услуга, която отговаря на вашите изисквания за срочност.
За повече информация, моля, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на Националния ни телефон 0700 1 8877 или изпратете запитване чрез електронната форма, която ще намерите на първата страница на този сайт.

Как се изчислява теглото на пратките?

Определянето на общото действително тегло на дадена пратка се извършва с помощта всеки подходящ измерителен уред.
В транспорта освен реалното се използва и т.н. "обемно тегло", което се изчислява според размерите на пратката (широчина, дължина и височина на пакета).


ВНИМАНИЕ: Тарифите за транспортиране се определят в зависимост от вида на услугата и от реалното или обемното тегло, като се таксува по-голямата величина.

Как се изчислява обемното тегло?

Определяне на обемното тегло на Вашата пратка се извършва по следния начин:

1. Изчислете обема
Умножете дължината по ширината и по височината в сантиметри (закръглени до последния цял сантиметър) на всеки пакет. Когато пратката е от повече от един пакет, съберете получените резултати за всички пакети.

Този сбор представлява общия обем на пратката.

2.  Определяне на обемно тегло:
Разделете обема на пратката на 5 000 за международни и на 6 000 за вътрешни пратки, за да определите обемното тегло (в килограми). Закръглете частите от килограма нагоре до следващия половин килограм или до следващия цял килограм.
 

Каква е разликата между пратка и пакет?

Терминът "Пратка" означава един или няколко пакета, изпратени от един и същ изпращач до един и същ получател с една обща товарителница. Една пратка може да съдържа един или много пакети.
"Многопакетна пратка" е терминът, обозначаващ пратка, съдържаща повече от един пакет.

ВНИМАНИЕ: При пратките, опаковани в картонен плик, всеки плик се счита да отделна пратка.

Какви са видовете пратки, които могат да се изпращат?

 • Документи в безплатен картонен плик;
 • Документи в безплатен найлонов плик;
 • Документи в друга опаковка;
 • Други предмети, вещи и стоки с общо съдържание, които не фигурират в списъка на забранените за транспортиране товари.

Ако изпращате само документи, пратката ви е документна.

За документните пратки в България и чужбина предлагаме два вида безплатни опаковки:

 • Картонен плик с размери  240 х 335 мм., който побира от 1 до 100 листа А-4 формат и има установена преференциално ниска цена за транспорт;
 • Фирмен найлонов плик (pack).

Какво представлява клиентският номер?

Клиентски номер на Ин Тайм се издава на юридически лица, които са постоянни клиенти на фирмата и имат сключен договор. Чрез него, те могат да ползват специалното приложение на този сайт-  My Intime.

За повече информация, моля, свържете се с отдел "Продажби и маркетинг" на телефони 02/9609884 или 02/9609439 или изпратете запитване чрез електронната форма, която ще намерите на първата страница на този сайт.

Какви са ограниченията?

При вътрешни пратки съществуват следните ограничения:

 • максимално тегло на пакет от пратка - 50 кг;
 • максимална дължина на един пакет от пратка - 270 см;
 • максимален размер на един пакет като сбор от тежестта и обиколката - 330 см;
 • максимална стойност на пратка - до 25 000 лв.

Отговорност

За вътрешни пратки "Ин Тайм" ООД носи ограничена материална отговорност във връзка с непълно или неправилно изпълнение на договора за куриерска услуга.

За частично или напълно увредени по време на транспортиране или изгубени пратки "Ин Тайм" ООД носи ограничена отговорност за доказани щети в размер на действителната стойност на съдържанието, но не повече от 15 лв.

Можете да повишите отговорността на "Ин Тайм: ООД, ако при подаване на недокументната пратка декларирате по-висока стойност на съдържанието и заплатите съответната такса.
ВНИМАНИЕ: Декларираната стойност на пратка не може да надвишава 25 000 лв.

Всички рекламации трябва да бъдат предявени към Ин Тайм не по-късно от 14 дни от деня, в който Ин Тайм е приел пратката.
"Ин Тайм" ООД не носи отговорност за:

 • повреждане или унищожаване на пратки, настъпило в резултат на непреодолима сила;
 • за повреди, настъпили поради неадекватна опаковка, с обявено невярно съдържание или произтичащи от естеството на самото съдържание;
 • ако получателят не е направил рекламация в момента на получаването;
 • за чисто икономически загуби, произтичащи от загуба, щета или забавяне на пакет или пратка, независимо дали е декларирана стойност по отношение на пратката.

Как се опазват пратките?

Сигурността и неприкосновеността в нашите пакетни центрове се гарантира от сигнално-охранителна система, денонощна охрана, видеонаблюдение и контрол на достъпа.

Чрез сканировката на пратките ние контролираме тяхното движение през логистичните системи.

Как се изпращат пратки за сметка на получател или трета страна

 

Изискванията при изпращане на пратка за сметка на получателя (Freight Collect) или трета страна (Third party) са следните:

 

1. Писмено потвърждение от получателя/третата страна на пратката, че ще заплати сумата за транспорт. Бланката, която трябва да бъде попълнена от фирмата, притежател на клиентския номер в системата на UPS и поръчител на пратката можете да изтеглите от тук.

 

2. Стриктно и изчерпателно попълнена Декларация за отговорност, подписана от Управителя на фирмата-изпращач или оторизиран негов заместник (с изрично посочени три имена и длъжност) – декларацията можете да изтеглите от тук.

 

Моля, имайте предвид, че при отказ на изпращач да предостави/попълни всички документи, съобразно изискванията на „Ин Тайм” ООД, служителите ни са задължени да откажат приемането на пратката. В такива случаи, Получателят може да изпрати RS (Return Service) етикет, което гарантира заплащането на транспортните разходи и не изисква попълването на горепосочените документи от страна на фирмата-изпращач.

 

При желание бихте могли да се свържете с наш търговски представител на следния имейл:  sales@intime.bg, който да ви предложи договор за транспортиране на пратки в системата на UPS. С неговото подписване бихте могли да изпращате такъв тип пратки при облекчени условия.

Международни куриерски услуги

Какви международни услуги предлагате?

 На клиентите ни в България предлагаме пет възможности за изпращане на пратки в чужбина:

 • UPS Express Plus - услуга с най-висок приоритет по въздух - доставка рано сутринта преди началото на работния ден.
 • UPS Express - услуга с много висок приоритет по въздух - доставка до обяд.
 • UPS Express Saver - услуга с висок приоритет по въздух - доставка в рамките на работния ден.
 • UPS Standard - услуга с наземен транспорт в рамките на ЕС- доставка в предварително определен ден.
 • UPS Expedited - услуга по въздух и с наземен транспорт извън ЕС- доставка в предварително определен ден.

Международните услуги се различават по срока на доставка. От това се формира и тяхната цена. Транспортирането се извършва по въздух и/или по земя.

Направете детайлно запитване,  за да подпомогнем Вашия правилен избор на услуга.

За повече информация моля свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на Националния ни телефон 0700 1 8877 или изпратете запитване чрез електронната форма, която ще намерите на първата страница на този сайт.

Какви допълнителни услуги предлагате?

За международни пратки предлагаме следните допълнителни услуги:

 • Наложен платеж за ЕС
 • POD (доказателство за доставка)
 • Return Service
 • UPS Import  Control
 • Съботна доставка

За повече информация, моля, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на Националния ни телефон 0700 1 8877 или изпратете запитване чрез електронната форма, която ще намерите на първата страница на този сайт.

Как се изчислява теглото на пратките?

Определянето на общото действително тегло на дадена пратка се извършва с помощта всеки подходящ измерителен уред.
В транспорта освен реалното се използва и т.н. "обемно тегло", което се изчислява според размерите на пратката (широчина, дължина и височина на пакета).

ВНИМАНИЕ: Тарифите за транспортиране се определят в зависимост от вида на услугата и от реалното или обемното тегло, като се таксува по-голямата величина.

Каква е разликата между пратка и пакет?

Терминът "Пратка" означава един или няколко пакета, изпратени от един и същ изпращач до един и същ получател с една обща товарителница. Една пратка може да съдържа един или много пакети.
"Многопакетна пратка" е терминът, обозначаващ пратка, съдържаща повече от един пакет.

ВНИМАНИЕ: При пратките, опаковани в картонен плик, всеки плик се счита да отделна пратка.

Какви са видовете пратки, които могат да се изпращат?

Документи в безплатен картонен плик;

 • Документи в безплатен найлонов плик;
 • Документи в друга опаковка;
 • Други предмети, вещи и стоки с общо съдържание, които не фигурират в списъка на забранените за транспортиране товари.

Ако изпращате само документи, пратката ви е документна.

За документните пратки в България и чужбина предлагаме два вида безплатни опаковки:

 • Картонен плик с размери  240 х 335 мм. (UPS envelope), който побира от 1 до 100 листа А-4 формат и има установена преференциално ниска цена за транспорт;
 • Фирмен найлонов плик (pack).

За пратки, адресирани извън ЕС, тарифата за документна и недокументна пратка се различават, независимо, че пратките могат да имат еднакво тегло.
При международните пратки за pack се счита документна пратка до 2,5 кг. Над това тегло пратката се таксува като недокументи.

ВНИМАНИЕ: При изпращане извън ЕС недокументните пратки трябва да се придружават от фактури с описание на съдържанието и стойността им.

Какво НЕ мога да изпратя?

Не могат да се изпращат:

 • Оръжие, взривни и запалителни материали;
 • Живи животни;
 • Опасни товари, предмети и вещества, които се явяват опасност за живота и здравето на служителите, както и за целостта на останалите пратки. Тези пратки са обозначени със специален знак - ромб както и с UN номер;
 • Пари и ценни книжа;
 • Порнографски материали;
 • Наркотични, упойващи и психотропни вещества;
 • Предмети с изключителна стойност като ценни метали, камъни, бижута и пр.

Стоки, забранени за транспорт само при международните пратки в системата на UPS са:

 • Алкохолни напитки
 • Бижута и часовници (с изключение на нескъпоценни бижута и часовници), чиято цена на пакет надвишава USD 500 или еквивалентната в местна валута парична сума1
 • Живи животни
 • Животински кожи (от диви животни)
 • Изделия с изключителна стойност (напр. произведения на изкуството, антики, скъпоценни камъни, злато и сребро)
 • Кожи с косъм
 • Лични движими вещи (с изключение на дестинацията до САЩ от всички останали държави)
 • Несъпроводен багаж
 • Огнестрелно оръжие
 • Опасни стоки/материали
 • Пари, ценни книжа и предплатени карти
 • Порнографски материали
 • Растения
 • Семена
 • Слонова кост и изделия от нея
 • Стоки, подлежащи на разваляне
 • Тютюн и тютюневи изделия

Някои артикули, изброени по-горе като забранени, ще се приемат за превозване в системата на UPS на база на сключен договор при условие, че изпращачите имат редовни обеми и са в състояние да спазват всички приложими нормативни разпоредби.

Изделията, които можем да превозваме при определени условия, са:

 • Алкохолни напитки (алкохолно съдържание по-малко от 70%);
 • Биологични вещества
 • Растения
 • Семена
 • Стоки, подлежащи на разваляне
 • Тютюн и тютюневи изделия

До кога могат да се правят уточнения за международни импортни пратки?

Уточнения за международни импортни пратки могат да се правят до 18:00 часа в деня на пристигане на пратката и преди физическата сканировка за пратки с услуга по камион и до 10:00 часа в деня на пристигане на пратката и преди физическата сканировка за пратки с услуга по самолет.

Какво означава гарантирана доставка?

За определени държави срокът на доставка е гарантиран без да заплаща допълнителна такса. Това означава, че ако пратката не бъде доставена в посочния срок и причината за това е в UPS, на изпращача ще бъдат възстановени парите за транспорта.

За повече информация, моля, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на Националния ни телефон 0700 1 8877 или изпратете запитване чрез електронната форма, която ще намерите на първата страница на този сайт.

ВНИМАНИЕ: За вътрешни пратки гарантирана доставка не се прилага.

Какво представлява клиентският номер?

Клиентски номер на Ин Тайм се издава на юридически лица, които са постоянни клиенти на фирмата и имат сключен договор. Чрез него, те могат да ползват специалното приложение на този сайт My Intime.

Клиентски номер на UPS се издава на юридически лица, които са постоянни клиенти на фирмата и използват международни услуги. Чрез него, те могат да получават пратки за собствена сметка от цял свят, както и да го ползват във всяка държава, където UPS оперира.

За повече информация, моля, свържете се с отдел "Продажби и маркетинг" на телефони 02/9609884 или 02/9609439 или изпратете запитване чрез електронната форма, която ще намерите на първата страница на този сайт.

Кое е най-важното за точната и навременна доставка на моята пратка?

 За точната и навременна доставка на Вашата пратка е важно адресът за доставка да е актуален, пълен и коректен.

1. Адрес на изпращача - държава (при международна пратка), град, пощенски код, име на фирма/частно лице, улица и номер (блок, вход, етаж, апартамент), контактно лице и телефон.

2. Адрес на получателя - държава (при международна пратка), град, пощенски код, име на фирма/частно лице, улица и номер (блок, вход, етаж, апартамент), контактно лице и телефон.

Пощенският код е ключово важен при изпращането на международните пратки, защото така пратките се обработват и разпределят правилно.

За някои райони в отделни държави се начислява и такса "отдалечена зона", като това може да се разбере предварително само по посочения пощенскикод.

Предоставянето на контактно лице и телефон е задължително, защото:

 • това е единствената гаранция, че пратката ще бъде дадена на коректния получател;
 • това е единствения начин доставянето на пратката да бъде уточнено, ако тя не може да бъде доставена при първия опит;
 • международните пратки в рамките на ЕС, които не са били доставени поради липса на контактно лице и телефон при първия опит, се връщат на изпращача, без той да бъде уведомен, като същевременно той ще трябва да заплати и транспорта по връщането на пратката.

Моля, обърнете внимание, че тук става въпрос само за стационарен, а не за мобилен телефон.

ВНИМАНИЕ: Една от основните причини за проблем с доставката на пратка е липсващото лице за контакт и телефон. Такива проблеми се получават в големи учреждения и фирми, при изпращане на документи за кандидатстване в университет и т.н.

За повече информация, моля, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на Националния ни телефон 0700 1 8877 или изпратете запитване чрез електронната форма, която ще намерите на първата страница на този сайт.

Как да опаковам пратката си?

Адекватната опаковка е ключово важна за успешното транспортиране на вашата пратка.
ВНИМАНИЕ: Моля, отбележете, че опаковката е отговорност на изпращача.

Ако пратката е от по-деликатно естество, тя трябва да бъде поставена/ опакована в подходяща по размер и здравина кутия и изолирана с качествени изолационни материали. Съдържанието трябва да бъде добре фиксирано, а луфтовете добре запълнени. Облепете и заздравете краищата на опаковката.
Ако използвате дървена опаковка за пратки в чужбина, тя трябва да бъде предварително фумигирана и да носи съответния печат.
За чертежи и картини оптималната опаковка е тубус.

При използването на по-големи опаковки (най-често кашони) измерете задължително и реалното, и обемното тегло.

ВНИМАНИЕ: При изчисляването на цената се взема предвид по-голямата от двете стойности.

Какви са ограниченията?

При международни пратки съществуват следните ограничения:

 • максимално тегло на пакет от пратка - 70 кг1;
 • максимална дължина на един пакет от пратка - 270 см;
 • максимален размер на един пакет като сбор от дължината и обиколката - 419 см;
 • максимална стойност (декларирана) на един пакет  до 50 000 USD
 • максимална стойност  на един пакет  с бижута,  различни от нескъпоценни2 - до 500 USD.

1.  Посочените ограничения важат за повечето пакети и дестинации, но може да варират в зависимост от местните условия в някои страни. За повече подробности се обадете на 070018877

2. Нескъпоценни бижута и часовници: бижута и часовници, чиято цена на дребно е под 150 USD на бройка и които не съдържат скъпоценни метали и/или скъпоценни камъни.

Какви са условията за митническо представителство чрез Ин Тайм

Е-упълномощаване за пряко митническо представителство

(Информация към 01.01.2020г.)

Всички клиенти, които желаят да ги представляваме и изготвяме режими, трябва да направят електронна заявка за пряко митническо представителство към Ин Тайм ООД и/или Ин Тайм Карго – електронно упълномощаване чрез заявяване на достъп до следните опции/профили:

 • Customs administrative profile
 • Customs consultative profile
 • Customs executive profile
 • NCTS – транзит
 • ЕОРИ 2 ПОРТАЛ
 • МИСВ – Митническа информационна система внасяне
 • МИСИ - Митническа информационна система износ
 • Митническо задължение
 • СКВ - ОДВ

За да ни намерят като Икономически Оператор при създаване на заявка за митническо посредничество, трябва да ни потърсят чрез ЕИК/ EORI номера на съответната фирма или чрез името на компанията изписано на латиница.

„“

с цел да продължим да осъществяваме митническото представителство от ваше име е необходимо в най-кратки срокове да предприемете действия по отношение на заявяване на достъп. Необходимо е и да ни делегирате тези права за митническо представителство чрез подаване на нова електронна заявка за упълномощаване.

За целите на митническото представителство следва да заявите изброените опции/профили чрез услугата „Управление на потребителите и достъпа“ на Е-портала на Агенция Митници.

Необходими условия за регистрация:

 1. Да сте законен представител на дружеството или упълномощен негов представител
 2. Да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП)
 3. Да разполагате с EORI номер и акцизен номер, ако ползвате такъв
 4. Да разполагате с ЕИК от Търговския регистър или Регистър БУЛСТАТ.

Как да се регистрирате:

 1. Създайте потребителски акаунт в сайта на Агенция Митници
 2. Свържете КЕП към потребителския си акаунт
 3. Регистрирайте дружеството, което представлявате
 4. Създайте заявка за упълномощаване към желана от Вас компания /Ин Тайм ООД и/или Ин Тайм Карго ООД/ чрез вписването на нейното име на латиница или ЕИК и избор на съответните опции/профили:
 5. Customs administrative profile
 6. Customs consultative profile
 7. Customs executive profile
 8. NCTS – транзит
 9. ЕОРИ 2 ПОРТАЛ
 10. МИСВ – Митническа информационна система внасяне
 11. МИСИ - Митническа информационна система износ
 12. Митническо задължение
 13. СКВ - ОДВ
 14. Ние ще потвърдим по електронен път Вашата заявка за митническо представителство, с което ще получим права да подаваме от Ваше име митнически декларации.

Данни на дружествата:

Ин Тайм ООД / In TimeOOD
ЕИК 121094705
EORI BGA121094705ZZZZ4

Ин Тайм Карго ООД / In Time CargoOOD
ЕИК 040689795
EORI BGC040689795ZZZZ3

Допълнителна информация за дейността по електронно упълномощаване чрез сайта на Агенция Митници можете да намерите на сайта им. 

Какъв е необлагаемият минимум при международните пратки?

При експорт

Експортни пратки на стойност, по-висока от 45 EUR, са на декларативен режим, т.е. при износ се попълва митническа декларация

При импорт

Необлагаем минимум:

Пратки до физически лица

 • При пратки от юридически до физически лица необлагаемият минимум е 150 EUR. Пратки на стойност по-малка или равна на 150 EUR не се облагат с мито. Това не се отнася за пратки, съдържащи алкохол, тютюн и парфюми. ДДС не се начислява само при внос на пратки на стойност по-малка или равна на 15 EUR (30лв). Всички пратки на стойност по-висока от 30лв подлежат на формално митническо освобождаване (попълване и подаване на декларация за внос)
 • При пратки от физически до физически лица необлагаемият минимум е 45 EUR. Пратки на стойност по-малка или равна на 45 EUR не се облагат с мито. Границата за облагане с ДДС за такива пратки е също 45 EUR

Пратки от юридически до юридически лица (търговски пратки)

 • При пратки от юридически до юридически лица необлагаемият минимум е 150 EUR. Пратки на стойност по-малка или равна на 150 EUR не се облагат с мито. Това не се отнася за пратки, съдържащи алкохол, тютюн и парфюми. ДДС не се начислява само при внос на пратки на стойност по-малка или равна на 15 EUR (30лв). Всички пратки на стойност по-висока от 30лв подлежат на формално митническо освобождаване (попълване и подаване на декларация за внос)


ВНИМАНИЕ: Вписването на нереални стойности в придружаващата импортна документация може да доведе до задържане на пратката Ви от митническите власти с цел проверка и изясняване на реалната стойност на пратката.

Документи и недокументи

Ако изпращате само документи - пратката е документна. За документните пратки UPS предлага два вида опаковки:

 • Картонен плик (envelope), който побира от 1 до 100 листа А-4 формат и има установена преференциално ниска цена;
 • UPSpack (фирмен найлонов плик). Според тарифния справочник документните пратки трябва да имат тегло до 2.5 кг. Пратки от този тип (съдържащи документи, брошури, вестници...) с по-голямо от посоченото тегло се таксуват като недокументни.

Ако изпращате дори само един ключ или някакъв друг предмет (също толкова малък, напр. мартеница) - пратката е недокументна.

Цените за документни и недокументни пратки се различават, независимо, че пратките могат да имат еднакво тегло. Недокументните пратки се придружават от фактури с описание на съдържанието и стойността. За пратки в ЕС не е необходимо изготвянето на фактура.

Коректен адрес и лице за контакт

За да изпратите пратка без проблем трябва да сте подготвили коректни адреси:

На изпращача – с държава, град, пощенски код, име на фирма/частно лице, улица и номер (блок, вход, етаж, апартамент), контактно лице и телефон.

На получателя - с държава, град, пощенски код, име на фирма/частно лице, улица и номер (блок, вход, етаж, апартамент), контактно лице и телефон.

Защо изискваме пощенски код на мястото? - Така е сигурно, че пратката ви ще стигне до точното място и за предвиденото време. За някои райони се начислява такса „отдалечена зона”, а това може да се разбере само по пощенския код.

Предоставянето на контактно лице и телефон е задължително. Причината е, че от 1.1.2010, недоставяемите пратки се връщат на изпращача, без той да бъде уведомен, като същевременно трябва да заплати и транспорта по връщането на пратката. Една от основните причини за недоставяне на пратка е, че липсва лице за контакт и телефон. Такива проблеми се получават в големи учреждения и фирми, при изпращане на документи за кандидатстване в университет и т.н.

Отговорност

За международни пратки UPS носи ограничена отговорност при загуба, повреда или забавяне на пратка .

За частично или напълно увредени по време на транспортиране или изгубени пратки UPS носи ограничена отговорност за доказани щети в размер на действителната стойност на съдържанието, но не повече от 100 USD.

Можете да повишите отговорността на UPS, ако при подаване на недокументната пратка, декларирате по-висока стойност на съдържанието и заплати съответната такса.

ВНИМАНИЕ: Декларираната стойност на пакет не може да надвишава 50 000 USD или равностойността в местна валута.

Как се опазват пратките?

Сигурността и неприкосновеността в нашите пакетни центрове се гарантира от сигнално-охранителна система, денонощна охрана, видеонаблюдение и контрол на достъпа.

Чрез сканировката на пратките ние контролираме тяхното движение през логистичните системи.

Кога мога да взема пратка с наложен платеж?

Пратки с наложен платеж се взимат от офис на Ин Тайм между понеделник и петък.

Карго услуги