Обади се 0700 18 877
Заяви куриер онлайн
Попитай Ин Тайм
LiveChat
Chat with me
UPS - United Parcel Service of America, Inc
Начало  »  Вътрешни куриерски услуги  »  Допълнителни услуги

Допълнителни услуги

Ин Тайм предоставя на своите клиенти и редица допълнителни услуги:

Наложен платеж:

Недокументна пратка се доставя на получателя срещу заплане на определена от подателя сума. Сумата на една пратка не може да надвишава 5000 лв., а при заплащане в брой - 500 лв.
Такса:
- за клиенти, получаващи сумите от наложен платеж по банков път -  0,5% от стойността на наложения платеж, но не по малко от 0.50лв.
- за клиенти, получаващи сумите от наложен платеж в брой - 1%, но не по малко от 1лв.

Обратна пратка и обратна разписка

Ин Тайм изпраща копие от документ или документ, потвърждаващ доставката на Вашата пратка.

Услуга "врата-офис" и "офис-офис"

Ин Тайм предлага преференциална тарифа за пратки, които са изпратени или получени до/от офис на фирмата.

Магазинаж:

In Time има готовност да съхранява пратки в случай, че клиентът желае да ги получи по-късно от планирания срок на доставка. До 2 дни - безплатно, над 2 дни: 

  • 2.50 лв. на ден за пратки с тегло до 10кг.;
  • 10 лв. на ден за пратки с тегло от 10кг. до 50кг.;
  • 25 лв. на ден за пратка с тегло над 50кг.

Обработка на адресна база данни:

На клиентите, изпращащи множество пратки, In Time предлага обработване на предоставена от клиента база дани с адресите на получателите, необходимо за адекватно автоматично генериране на товарителниците.
7лв/100 адреса или 7ст. за адрес.

Електронен отчет на доставка:

На клиентите, изпращащи множество пратки, In Time предлага отчет в електронен формат за статута на доставката на всяка една пратка.
4.50лв. за всяко писмо или факс, платими от лицето, което ги е поръчало.

Подготовка и окомплектоване на пратка:

In Time предлага подготовка и окомплектоване на пратки, чиято сигурност и точност на доставката е затруднена от състоянието, в което те са предадени от изпращача.
1лв/пратка.

Такса за корекция в адреса:

При допусната от клиента грешка в адреса, In Time ще направи необходимото в разумни граници да намери правилния адрес и да достави пратката.
5.50лв. на пратка.

Специална обработка на недоставляеми пратки:

За пратки с транспортни разходи за сметка на получателя или с наложен платеж, които по обективни причини (например отказ на получателя) не са могли да бъдат доставени въпреки направените опити, представител на In Time ще се свърже с изпращача и ще се разбере с него как да обработи пратката.
5.50лв. на пратка.

Подготовка на палет

„Подготовка на палет” е услуга, която предоставяме на клиенти, подаващи насипни пратки, но желаещи те да бъдат палетизирани от нас.

Като самите палетни скари могат да бъдат предоставени от клиента или от Ин Тайм.

Цени:

  1. За палети с тегло над 300кг и височина от 1.0м до 1.80м – 5.00лв  на палет
  2. За палети с тегло до 300кг и височина до 1.0м – 2.50лв на палет

Връщане на палет

Услугата се предоставя на клиенти, които използват собствени палети и желаят те да им бъдат върнати. Тази услуга може да бъде използвана в два варианта:

1. Връщане веднага

Когато клиентът изпраща стоката до големи вериги, разполагащи със свободни палети, връщането може да се осъществи веднага в момента на доставката на принципа на  обратна пратка с предварително подготвена от клиента товарителница за връщането на съответния брой палети.

В този случай цената за връщане е 3лв.

2. Последващо връщане

В случаите, когато връщането на палетите не е възможно да стане  веднага, клиентът подава задължително он-лайн заявка за връщане на събраните при контрагента му палети.

В този случай цената за връщане е 4лв.

 

 

Посочените цени са без ДДС.