Обади се 0700 18 877
Заяви куриер онлайн
Попитай Ин Тайм
LiveChat
Chat with me
UPS - United Parcel Service of America, Inc

ПартньориЗа Ин Тайм ООД

Компанията Ин Тайм ООД е създадена през 1990 г. и първа започва предлагането на вътрешни куриерски услуги в България. Мрежата от общо 35 бюра покрива 100% територията на страната, като превозът на пратките се извършва изцяло със собствен транспорт. Това позволява на компанията да предлага изключително широка гама от услуги с различно време на доставка.

В качеството си на оторизирана фирма - изпълнител за услугите на UPS за България, от 20 години Ин Тайм предлага най-високо качество международни куриерски услуги. Широката гама от услуги с добавена стойност за клиента непрекъснато се обновява, за да отговори на динамично променящите се потребности на пазара. С помощта 266 самолета, собственост на UPS и 316 чартърни, 408 000 служители гарантират, че Вашите лични и служебни пратки - писма, мостри, каталози, резервни части, уреди и апаратура, книги и др. ще достигнат до получателите си в над 215 страни и територии по света. Ежедневно в системата на UPS преминават 15,1 милиона пакета и документа.

За повече информация, онлайн калкулатор и възможност за онлайн заявки, посетете: http://intime.bgЕКОБУЛПАК АД

ЕКОБУЛПАК е национална организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, която не разпределя печалба. Акумулираните средства се инвестират в изграждане на устойчиви системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки от промишлеността, търговските обекти и българските домакинства. ЕКОБУЛПАК обхваща целия път на отпадъка от мястото на генериране до преработването му. Това става чрез разполагане и обслужване на контейнери за разделно събиране, сортиране и балиране на събраните отпадъци и оползотворяването им.

ЕКОБУЛПАК инвестира в сепариращи инсталации

ЕКОБУЛПАК изгражда и оперира собствени съоръжения за предварително третиране на събраните отпадъци. За 6 години дружеството е пуснало в експлоатация 6 инсталации за сортиране на отпадъци - в Габрово, Пазарджик, кв. Филиповци (София), кв. Требич (София), Ямбол и Търговище.

Сепариращите съоръжения са изградени в съответствие с всички нормативни изисквания. Обезпечени са с транспортна и подемна техника, машини и съоръжения. Създадени са безопасни условия на труд.

През 2010 г. ЕКОБУЛПАК рециклира и оползотвори над 44 хиляди тона опаковки от хартия, пластмаса, метал, дърво и стъкло.

ЕКОБУЛПАК, като организация с най-голям брой членове, гарантира постигане на целите по оползо­творяване и рециклиране на отпадъци от опаковки, като изпълнява поетите ангажименти към членовете си, Министерството на околната среда и водите и обществото.

Координати:

e-mail: ecobulpack@ecobulpack.com
website: www.ecobulpack.com


Ателие "Фло" започва дейността си през 1996. Занимава се с изработка на индивидуални, бутикови облекла за частни лица и реквизит и текстилни изделия за филмови продукции и рекламни агенции.

Основната цел на ателието е да проектира и изпълни най-подходящата за клиента дреха, така че тя да улавя характера и индивидуалните му особености, да отговаря на предназначението си и да е съобразена с най-новите тенденции. Използваните винаги качествени тъкани и материали допринасят за постигане на максимална увереност и комфорт.