Обади се 0700 18 877
Заяви куриер онлайн
Попитай Ин Тайм
LiveChat
Chat with me
UPS - United Parcel Service of America, Inc

Интересно

Какво представляват найлоновите торбички?

Найлоновите торбички са направени предимно от полиетилен (PE) в различни разновидности. Например, полиетилен ниска плътност (LDPE)– това са цветнощампованите пазарски торбички (торбичките на Билла, Кауфланд и др.) или полиетилен висока плътност (HDPE)– т.нар. шумящи торбички (съвсем тънките найлонови пликчета). Полиетиленът е петролен продукт. За щастие и двата най-разпространени материала подлежат на рециклиране и оползотворяване.

Найлоновите торбички не могат да се разградят в природата по естествен начин. Единственият начин, по който се получава разграждане на веригите на полиетилена е чрез ултравиолетово лъчение (слънчева светлина), при което веригите се разпадат на  по-малки части, но бидейки изкуствени никой жив организъм не ги използва за храна.  Поради това материята не може да завърши кръговрата си, а остава такава каквато е направена, просто ставайки все по-дребна и по-дребна. Веднъж направен и попаднал в природата, полиетиленът остава завинаги полиетилен и живите организми не могат да го трансформират в нищо друго.

От друга страна, полиетиленът е лесен за произвеждане, изключително издръжлив и енергията, необходима за производството му е малко. Ако трябва да се сравнят найлоновите торбички с хартиените, общоприето мнение е, че производството на найлонови торбички изисква 40% по-малко енергия, носи 70% по-малко замърсяване на въздуха и около 90% по-малко замърсяване на водите.

Би било добре да събираме разделно и предаваме за рециклиране найлоновите торбички, които използваме. Пластмасите са продукт, който може да бъде рециклиарн и използван почти безкрайно.

Ако се наложи да ползваме найлонова торбичка, добре е да я използваме няколко пъти.

Торбичката може да ни послужи за събиране на отпадъци вкъщи или за събиране на отпадъците от нашия домашен любимец навън. Така повторната употреба на торбичките предотвратява нуждата от нови. Използването на по-малко материали означава по-малко замърсяване и съответно по-малко отделени вредни емисии.

След като не става повече за употреба, трябва да изхвърлим найлоновата торбичка разделно, за да сме сигурни, че тя ще бъде рециклирана.

Усилието да се носи торбичка, когато отиваш до магазина не е толкова голямо и е въпрос на навик. Лесно можем да намалим екологичния си отпечатък, като ограничим употребата на найлонови торбички. Така ще запазим околната среда чиста и здравословна за всички живи същества.

Едно малко и просто действие би могло да има огромно значение за състоянието на околната среда.

Помислете за следните факти за найлоновите торбички:

 • Найлоновите торбички са направени от полиетилен. Полиетиленът е петролен продукт.
 • Производството им спомага за замърсяване на въздуха и консумацията на енергия.
 • Всяка година в света се произвеждат между 4 и 5 трилиона найлонови торбички.
 • В България се използват приблизително 1,2 милиарда полиетиленови торбички за еднократна употреба.
 • По-малко от 2% от тях се рециклират.
 • Найлоновата торбичка, попаднала в природа се разгражда в продължение на повече от 500 г. (данните се базират на експериметални изчисления, тъй като найлоновите торбички се произвеждат от около 50г.)
 • Найлоновите торбички създават екологичен риск от затлачване в коритата на реките.
 • Найлоновите торбички представляват заплаха за морските птици и бозайници, тъй като често те поглъщат части от тях, смятайки ги за храна.
 • Найлоновите торбички се натрупват в сметищата, като така се увеличават вредните емисии, изпускани във въздуха. Модерните сметища се изграждат така, че дъната им са застлани със специални материали, които препятстват попадането на отпадъци в почвата. Освен това, отпадъците ежедневно се засипват със земни маси, за да се намалят миризмите. Вследствие сметищата се превръщат в „боклучени бомби” – отпадъците в затрупаните купчини получават малко въздух, вода и слънчева светлина. Това означава, че дори биоразградимите отпадъци, към които не спадат пластмасите, по-скоро се „мумифицират” отколкото разлагат.
 • Ако не бъдат рециклирани или депонирани, найлоновите торбички, тъй като са много леки, се разнасят от вятъра и замърсяват гори, реки и езера.
 • Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предприема мерки за решаване на въпроса със замърсяването, което причиняват полиетиленовите торбички. Новия Закон за управление на отпадъците (все още не е одобрен) предвижда от 1 октомври 2011г. да се въведе такса за ограничаване потреблението на полиетиленови торбички за еднократна употреба. От тази дата до края на годината размерът на таксата ще бъде 15 ст. на торбичка. Таксата се въвежда за полиетиленовите торбички, чиято дебелина е под 15 микрона /торбичките тип потник, т.нар. летящи/. От такса ще бъдат освободени тези торбички, които служат за първична опаковка и са в непосредствен контакт с храните, които не могат да се продават без опаковка. През следващите години таксата ще нараства поетапно, като през 2012-а ще е 35 стотинки, през 2013-а – 45 стотинки, а през 2014-а – 55 стотинки. Таксата ще се превежда по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и средствата ще се разходват целево за проекти по управление но отпадъците. Целта е да се мотивират гражданите да потребяват по-малко такива опаковки и да се стимулира многократната употреба на други разновидности - текстилни, хартиени, по-плътни пластмасови и т.н.
 • Всеки може да спести, ако не използва найлонови торбички.

Колко време е необходимо, за да се разградят непотребните неща:

Памук ————————————1-5 месеца
Хартия ——————————————–2-5 месеца
Угарки от цигари ——————————–1-12 години
Кожени изделия (обувки, дрехи) ———    25-40 години
Бирена кутийка  —————————          200-500 години
Стъклени бутилки ———————————–1 млн. години
Пластмасови изделия ———————————Над 500 години
 

Данните са взети от интернет източници:

http://www.thatdanny.com/2008/06/06/how-long-does-it-take-a-plastic-bag-or-a-glass-bottle-to-decompose

http://www.greenlivingtips.com/articles/311/1/Waste-decomposition-rates.html

Алтернативни решения

 • Рециклиране/оползотворяване на найлоновите торбички.
 • Полиетиленовите торбички (торбички за пазаруване, найлонови пликове от дрехи от химическо чистене, найлонови пликове, с които са опаковани вестниците) могат да се рециклират или оползотворяват . Събраните разделно найлони подлежат на сортиране - разделят се по цвят и състав (LDPE иHDPEи др.). След това те се балират и подготвят за транспортиране до рециклиращи предприятия. Обикновено найлоновите торбички се използват за производство на нови торбички, който обаче не са подходящи за хранителната промишленост. Найлонът е особено подходящ и за енергийно оползотворяване.
 • използване на торбички за многократна употреба.
 • използване на разградими торбички.